Website

Clicking the above link will take you to a website that is not operated by Hotfrog. Hotfrog is not responsible for the content or availability of linked sites.

Olpa
Category: Unknown

Key contact details for Olpa
Website
www.olpa.cz
Address

0 Customer reviews
Write a review
Business profile

Grafické a speciální papíry (ofsetové papíry - Prima Print), balící papíry a papírové sáèky (sáèky pro gastronomii), kanceláøské papíry (xerografické papíry - Prima Copy), kartony. Výroba bezdøevých, recyklovaných papírù s mo?ností barevné modifikace. Dodávka papíru urèené pro výrobu se?itù, obálek a nekoneèných tiskopisù.

  • Business profile

    Grafické a speciální papíry (ofsetové papíry - Prima Print), balící papíry a papírové sáèky (sáèky pro gastronomii), kanceláøské papíry (xerografické papíry - Prima Copy), kartony. Výroba bezdøevých, recyklovaných papírù s mo?ností barevné modifikace. Dodávka papíru urèené pro výrobu se?itù, obálek a nekoneèných tiskopisù.