Kashmire White |Granite Worktop

Kashmire White |Granite Worktop from Polar Stone

By: Polar Stone  23/01/2009
Keywords: kitchen, Tiles, stone

Another high quality installation by Polar Stone

Keywords: construction products, granite, granite worktops, kitchen, Marble, stone, Tiles