Komak be mardom

Komak be mardom from Millad habibalahi

By: Millad habibalahi   31/10/2011
Keywords: Milad market, mlmnews.ir,

Our product is about people and them MLM's science

Keywords: Milad market, mlmnews.ir,

Contact Millad habibalahi

Email

Print this page

Other products and services from Millad habibalahi

Help and assist people of Iran from Millad habibalahi  thumbnail
31/10/2011

Help and assist people of Iran

درود بر شما دوست گرامی پس از اعلام مجوز بازاریابی شبکه ای از سوی وزارت بازرگانی زین پس این پایگاه در کنار روند اطلاع رسانی در مورد فعالیت هرمی به پوشش خبری و اطلاع رسانی در مورد شرکت های دارای مجوز بازاریابی شبکه ای خواهد پرداخت . این پایگاه بصورت خصوصی اداره می شود و وابسته به هیچ ارگان و یا سازمانی نمی باشد و تمامی حقوق آن به شخص میلاد حبیب اللهی تعلق دارد . امیدوارم که با اطلاع رسانی درمورد فعالیت بازاریابی شبکه ای و آموزش انجام صحیح این فعالیت و شناخت چهارچوب فعالیت بازاریابی شبکه ای در